smutny90

218 tekstów – auto­rem jest smut­ny90.

Po­magaj ludziom. Oni za­pomną, Bóg niekoniecznie. 

myśl dnia z 9 września 2016 roku
zebrała 14 fiszek • 7 września 2016, 20:46

S(pokój)

W po­koju na piętrze
śpi spokój, najświętszej
I cho­ciaż mu życie ucieka
Nie tra­ci nic. Nie myśli i czeka 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 grudnia 2015, 14:03

Ciało

Zos­tałem zdradzo­ny przez włas­ne ciało.
Na­wet ono nie wyt­rzy­mało ze mną do końca
dni, których już nikt mi nie od­da, je­sien­na słota.

A gdy­bym tak miał ciało in­ne, es­te­tycznie zwinne
pełniej­sze życia i pełne spełnienia, wolniejsze
kim byłbym piękniej­szy ? czy sobą jeszcze ?

Zos­tałem zdradzo­ny przez włas­ne ciało
nie lu­bię go za to, cho­ciaż ze mną zostało 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 14 października 2015, 21:41

Zyczenia

Cze­kalem do polnocy
ze­by ja­ko pier­wszy
zlo­zyc Ci zyczenia.
Chcialem powiedziec,
ze Cie kocham lecz utonalem
pod ster­ta grzecznos­ciowych laurek. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 września 2015, 00:06

* * *

Ktoś tu kiedyś był
i został,
cho­ciaż poszedł dalej 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 lipca 2015, 22:31

Jes­teś dla mnie światłem wpa­dającym przez ok­no a ja dla Ciebie cieniem filara. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 czerwca 2015, 22:34

* * *

Jes­tem zły i brud­ny i straszny
obłąka­ny egois­ta, pa­jac zwyczajny
męczy mnie ból, czuję w ser­cu ścisk
gdy­bym spot­kał Je­zusa
dos­tałbym z ot­wartej w pysk 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 maja 2015, 22:10

Kocham Cię do chu­ja pana... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 maja 2015, 22:59

* * *

Chciałbym Ci napisać,
że Cię kocham
ale się boję
i nie chcę Cię skrzywdzić
więc zacho­wam to dla siebie.
Prze­cier­pię to samotnie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 maja 2015, 00:08

Tak jak Ty Jezu

Tak jak Ty Je­zu
jes­tem uk­rzyżowa­ny
cho­ciaż nie na ciele
ale na duszy mam ra­ny

Tak jak Ty Je­zu
chodzę w cier­niowej ko­ronie
cho­ciaż nikt o tym nie wie
bo nie ma mnie na żad­nej iko­nie

Tak jak Ty [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 3 kwietnia 2015, 08:51

smutny90

Śmierć jest tym samym co narodziny, misterium natury- Marek Aureliusz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

smutny90

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 września 2016, 11:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomagaj ludziom. Oni za­pomną, [...]

8 września 2016, 07:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomagaj ludziom. Oni za­pomną, [...]

7 września 2016, 21:22Cris sko­men­to­wał tek­st Pomagaj ludziom. Oni za­pomną, [...]

28 grudnia 2015, 14:24Marek1410 sko­men­to­wał tek­st S(pokój)

28 grudnia 2015, 14:03smutny90 do­dał no­wy tek­st S(pokój)

14 października 2015, 22:29Cris sko­men­to­wał tek­st Ciało

14 października 2015, 21:41smutny90 do­dał no­wy tek­st Ciało

26 września 2015, 11:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zyczenia

26 września 2015, 00:06smutny90 do­dał no­wy tek­st Zyczenia

21 września 2015, 19:41smutny90 sko­men­to­wał tek­st balladaoksięciu zbaj­ki